چشم انداز پژوهشکده

پژوهشکده فناوری های سلامت بر آن است که بعنوان یکی از قطب های علمی - پژوهشی کشور و منطقه و با انجام تحقیقات پایه و بالینی پیشرو در ارتقاء سلامت جامعه، ضمن ایجاد بستر مناسب برای انجام پژوهش های تخصصی و نوآوری در حیطه های تعریف شده، در راستای اسناد بالادستی نظیر نقشه جامع و سند چشم انداز 20 ساله کشور گام برداشته و با استفاده از دانش و توان بالقوه علمی و پژوهشی حاصل از تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته و با حمایت اندیشمندان و صاحب نظران مراکز وابسته ، نه تنها در سطح کشور بلکه فراتر از آن بعنوان یک پژوهشکده کارا، فعال و پیشرو با خروجی ایده های خلاق و انجام پژوهش های کاربردی با هدف گذاری علمی و اقتصادی و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم که ماموریت و محوریت آن بر کارآفرینی در حوزه سلامت و توسعه مهارتها براساس گروه و رشته های علمی است در منطقه فعالیت نماید.

 

رسالت پژوهشکده

- مشارکت در ارتقاء و بهبود سلامت جامعه و بالا بردن موقعیت علمی دانشگاه در منطقه از طریق ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای هماهنگی تحقیقات بالینی و علوم پایه

 - تشویق پژوهشهای تیمی و ارتباط فعال با سایر واحدهای پژوهشی در سطح کشور و جهان

- تثبیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به یکی از قطب های اصلی تحقیقات علوم پزشکی کشور

- انجام پژوهشهای بنیادین به منظور تولید علم در حوزه های علوم دارویی، باروری و ناباروری و بیولوژی مولکولی و فناوری مرتبط با بیماریها

- انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جهت ارتقاء سلامت جامعه

- ارائه رهنمود و مشاوره به متولیان امور پژوهشی در جهت اهداف سند چشم انداز

- کاهش بار بیماریها از طریق شناخت اساس مولکولی و کمک به توسعه نسل جدید داروها