دکتر سید شهرام میرآقایی

رشته: علوم دارویی

مرتبه علمی: استادیار

درجه تحصیلی: Ph.D