زمینه های همکاری با موسسات و دانشگاههای داخل و خارج کشور

پژوهشکده فناوری های سلامت در زمینه های زیر آماده همکاری با موسسات علمی داخل و خارج از کشور در قالب پروژه های کلان پژوهشی می باشد:

1.     اطلاع رسانی امکانات پژوهشکده به سایر مراکز در زمینه فعالیت های مشترک تحقیقاتی

2.     انعقاد تفاهم نامه جدید با شرکتهای دارویی، مراکز و موسسات تحقیقاتی

3.     تعریف و اجرای طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های مشترک با شرکتهای دارویی و موسسات/دانشگاه های خارج از کشور

4.      ایجاد و توسعه همکاری با پژوهشکده ها / پژوهشگاه ها در دو بخش تحقیقات و درمان